compositie voor koor, orkest en soundscapes
video: Carel Kuitenbrouwer
KamerFilharmonie Der Aa o.l.v. Joost Smeets
i.s.m. Groninger studentenkoren Bragi en Gica
14/15 november 2015, Leens en Groningen